Základy péče o démony

Krmení démonů je terapeutická metoda vycházející z tisíc let staré tibetské buddhistické praxe. Američanka Tsultrim Allione ji upravila tak, aby byla snadno přístupná západnímu člověku – a nabídla nám tak nástroj, díky kterému se můžeme vyvázat z pout našich vlastních negativních emocí a problémů, které nás oslabují.

 

Následující text je převzat z knihy Tsultrim Allione Pečuj o své démony. Najdete v něm i stručný popis samotné metody.


Krmení vlastních démonů namísto zápolení s nimi se může zdát v rozporu se základním konvenčním západním přístupem k tomu, co na nás útočí a sužuje nás, ukazuje se však, že se jedná o pozoruhodně účinnou cestu k dosažení vnitřního míru a osvobození. 

Démoni, to jsou naše posedlosti a strachy, chronické nemoci nebo běžné problémy, jako jsou deprese, úzkosti a různé závislosti. Nejsou to žádní krvelační duchové číhající na nás na nějakých temných místech. Přebývají v našem nitru, jedná se o síly, s nimiž bojujeme sami v sobě. Jsou to naši vnitřní nepřátelé, kteří podkopávají naše nejlepší záměry. 

 

Machig Labdrön

Přístup, jenž těmto vnitřním silám dává podobu a poskytuje jim plné nasycení, pečuje o ně, místo aby s nimi bojoval, byl původně zformulovaný v jedenáctém století tibetskou buddhistickou učitelkou jménem Machig Labdrön. Její duchovní praxe se nazývala chöd (vyslovováno „čad“), což znamená „proříznout, proseknout“. Machig vyvinula tuto formu meditace, neobvyklou dokonce i na Tibet jejích časů, a ta přinesla tak neobyčejné výsledky, že si získala velkou oblibu a rozšířila se do všech škol tibetského buddhismu i mimo ně.Démoni jsou záležitosti, jež v našich životech brání plnému prožívání svobody. Vaším specifickým démonem může být strach ze

selhání nebo závislost na tabáku, alkoholu, drogách, pornografii či penězích. Můžeme mít démona, jenž nás nutí bát se opuštění, nebo démona, který nás nutí zraňovat toho, koho milujeme.

Láska a přijetí

Cestou ke změně je zaměřit se na skrytou podstatu, nasytit naše démony tím, co skutečně potřebují, místo toho, abychom jim dávali to, co navenek chtějí. Pokud se dokážeme propracovat k základní potřebě pod povrchním přáním, obvykle to zahrnuje lásku, soucit a přijetí. Můžeme například chtít zmrzlinu, ale ve skutečnosti potřebujeme cítit lásku. Přestaneme-li přehlížet démony tím, že jim jen tu a tam hodíme nějakou kost, a místo toho jim věnujeme pozornost a poskytneme jim svou opravdovou přítomnost, pachuť nenávisti mizí".

Tsultrim Allione čtenáře vede k tomu, aby se svými démony nebojoval (protože tím by je jen posiloval), ale aby je místo toho nakrmil. 

Tím, že našim démonům dáme pozornost a s láskou a soucitem je nakrmíme, je můžeme proměnit na své spojence. To, co nám až dosud bralo sílu, tak můžeme transformovat v něco, co nás bude naopak posilovat. 

 

„Vše, co jakkoli blokuje plnou vnitřní svobodu, je nějaký démon,“ řekla Machig Labdrön a své žáky učila, aby si tyto překážky personifikovali do podoby démona.

Jak nakrmit démona

 

Příprava

Připravte si dvě místa k sezení tak, abyste je byli schopni měnit poslepu. Na jedno si sedněte, zavřete oči a nechte je zavřené až do konce celého procesu. Nadechujte se do míst, ve kterých cítíte napětí, a s výdechem je uvolňujte.
Probuďte v sobě upřímnou motivaci praktikovat ku prospěchu svému a všech bytostí.

 

1.    Najděte démona

Rozhodněte se, se kterým démonem budete pracovat. Najděte místo, kde ho nejsilněji vnímáte ve svém těle a tento pocit zintenzivněte. Uvědomte si charakteristiky tohoto pocitu v těle, včetně barvy, povrchu a teploty. 

 

2.    Ptejte se ho

Personifikujte si tento pocit do podoby démona sedícího na místě naproti vám, pečlivě si jej prohlédněte a položte mu tři otázky: 

 •    Co ode mě chceš?
 •    Co ode mě potřebuješ?
 •    Jak se budeš cítit, pokud dostaneš to, co potřebuješ? 

 

3.    Staňte se démonem

Přesedněte si na démonovo místo a staňte se jím. Dopřejte si chvíli, abyste se „usadili v jeho kůži“. A odpovězte na otázky: 

 •    Chci od tebe…
 •    Potřebuju od tebe…
 •    Jestliže bude moje potřeba uspokojena, budu se cítit… 

 

4.    Nakrmte jej a najděte spojence

Vraťte se na své původní místo. Nechte si chvíli na to, abyste se usadili a podívali se na démona před sebou. Rozpusťte svoje tělo do nektaru, jenž obsahuje kvalitu pocitu, který by démon měl, pokud by byla jeho potřeba uspokojena. Nasyťte démona k jeho plnému uspokojení.

Jestliže se démon zdá být nenasytitelný, představte si, jak by vypadal, kdyby byl plně uspokojený. 

Pokud je přítomna nějaká bytost poté, co jste dokončili krmení svého démona, zeptejte se jí, zda je vaším spojencem. Pokud tomu tak není, pozvěte spojence, aby se objevil a zeptejte se ho: Jak mi budeš pomáhat?… Pak si opět přesedněte na druhé místo, staňte se spojencem a odpovězte na otázku: Budu ti pomáhat tím, že…

Vraťte se na své původní místo, chvíli vnímejte pomoc a ochranu plynoucí od vašeho spojence k vám a pak si představte, že se spojenec do vás rozpouští.

 

5.    Spočiňte ve stavu bdělého vědomí

Poté nechte svou mysl uklidnit a uvolnit bez vytváření jakýchkoli konkrétních prožitků. Zůstaňte v tomto stavu tak dlouho, jak chcete, aniž byste ho čímkoli naplňovali, nesnažte se ničeho dosáhnout ani nepospíchejte, abyste už skončili.

 

 


(Tsultrim Allione: Pečuj o své démony – Starobylá moudrost pro vyřešení vnitřního konfliktu, Maitrea 2012, redakčně upraveno, zkráceno.)

Zkušenosti a doporučení Pavla Spanilého, který metodu chöd využívá ve své praxi, najdete v článku Démoni Pavla Spanilého.

Nebo si můžete pustit videokurz Krmení démonů, který s námi Pavel o této metodě natočil.

 

 

 

Vyzkoušejte našeho průvodce pro práci se záměrem

 

Je bezplatný, je online a je tady.

Najděte ve svém Srdci záměr, který vás bude podporovat a provázet následujícími dny. A vstupte do Rituálu řeky života.

 

Rituál vám může pomoci:

 • Naslouchat hlasu svého Srdce.
 • Uvědomit si, že jsme v přímém kontaktu se životem a s Existencí.
 • Udržet záměr.
 • S úctou odložit to, co už nás nepodporuje.
 • S důvěrou se otevřít tomu, co nám dává smysl.
 • Plynout s proudem vlastní transformace.
 • Vracet se k tomu, co je pro nás důležité, i když nás zahltí strach, nebo pochybnosti.
 • Být v přítomnosti.
 • Zůstat v klidu.
 • Nacházet inspiraci.
 • Vytvořit osnovu příběhu našeho záměru. 
 • Pěstovat pravdivost a upřímnost.
 • Uvědomit si vlastní sílu.
 • Opustit roli oběti a vstoupit do role tvůrce.

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

JAK USKUTEČNIT SVÉ SNY

Poznejte 12 tajemství imaginace.

Robert Moss

ABY POROD NEBOLEL

Videokurz, který vám pomůže porodit v klidu, v lásce a ve spolupráci. 

Lucie Groverová

POTĚŠENÍM
K SEBELÁSCE

Záznam webináře o tom, jak oživit svoji orgasmičnost.

Åsa Kullberg