O Inspiraci Srdcem

Srdce je hravé, tvořivé a milující. Je moudré. Zná pravdu. Ví, co je to důvěra a láska. Každý z nás ho má. A to znamená, že máme i příležitost nechat se jím inspirovat.

Klíčem je vědomí. Vědomá pozornost vycházející ze Srdce a opět se do něj navracející. Díky ní můžeme poznat sebe sama, najít své poslání a získávat pocit uspokojení z toho, jak žijeme.

Osho říká, že zatímco mysl je mnohočetná, Srdce je jen jedno. Zatímco mysl pochybuje, Srdce žije v lásce a důvěřuje. Díky tomu nás může dovést ke sjednocení – se sebou i s celkem.

Cesty srdcem

Vědomé Já
 

Bod, který se uvolnil ze sítě představ o tom, co je to Já. Je to svědek, který může pozorovat myšlenky, pocity i emoce, které k němu patří, ale nepřipoutává se k nim, ani je zbytečně neposuzuje.

 

„Ten, kdo nahlíží tělo, mysl a svět jako Vědomí, překonal dualitu.“

 

(Mooji: Psaní na hladině vody – Spontánní promluvy, vhledy a kresby, Maitrea, 2014, s. 93)

Poslání ~ Posvátný sen Srdce

Záměr, který do života vnáší pocit smysluplnosti. Je to něco, co můžeme tvořit pro sebe i pro ostatní. Zkušenost říká, že se nedá vymyslet. Můžeme jej však v sobě objevit. Ve svém Srdci. Poslání je něco, s čím skutečně souzníme – ne proto, že nám to kdysi řekli rodiče, ani proto že nám to vydělává peníze – ale především proto, že to milujeme.

„… sedmého dne Velký Duch řekl lidem: »Stvořil jsem planety, hvězdy, motýla, orla i velrybu. Jsou skutečně krásní. Teď jděte a dokonejte to.« … vysnívat a uskutečňovat nový svět není jen dar, je to také poslání a zodpovědnost.“

(Alberto Villoldo: Čtyři vhledy – Moudrost, síla a milost Správců Země, Maitrea, 2019, s. 159)

Spokojený život
 

Spokojený život je to, o co nám jde. Není to ale život zbavený nepříjemných stránek. Učíme se jej vnímat v jeho celistvosti, přijímat ho takový, jaký je, a prožívat ho s radostí, láskou a úctou. Zároveň si uvědomujeme, že nejsme oběťmi svých životů. Jsme jejich tvůrci.

 

„Hledej krásu v jakékoli situaci, ve které se nacházíš, a lekce, které od života obdržíš a kterými tě život učí, budou laskavé a mírné.“

(Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid, Marcela Lobos: Mystické šamanské orákulum, Maitrea, 2019, s. 9)

Příběhy, Inspirace a Každodennost(i)

Příběhy, Inspirace a Každodennost(i) jsou tři cesty, které sleduje Inspirace Srdcem. Tři způsoby, kterými se člověk může přiblížit sám sobě.

Příběhy

Do této části Inspirace Srdcem patří příběhy lidí, kteří své životy nějak propojili s Maitreou. Ta spojení mohou být různá – od návštěvy restaurace, přes přečtení knihy z našeho nakladatelství či účast na semináři, až po každodenní práci v domě.

Zde se setkáváme s lidmi, kteří jsou ochotni otevřít svůj vnitřní svět a ukázat, jak jej prožívají. O svých životech vyprávějí s vědomím toho, že tím, jak je uchopují, je zároveň tvoří. Dělají to ze Srdce, jemně, s láskou a úctou a především v souladu se svojí vnitřní pravdou. Tyto příběhy a zkušenosti nás mohou podpořit na vlastní cestě životem.

„Budete-li říkat pravdu, změníte svůj příběh. Změníte-li svůj příběh, promění se i váš život,“ učí jeden z hostujících lektorů Maitrey, Američan českého původu Mark Matousek. (Mark Matousek: Psaním ke svobodě – Cesta pravdy, transformace a sebenalezení, Maitrea, 2018, s. XV)

Inspirace

V této části Inspirace Srdcem spolu sdílíme techniky, rituály, postupy, návody, cvičení či jen postřehy, které nám mohou pomoci uvědomit si, po čem naše Srdce touží, naučit se pracovat s energií, či vstupovat do bdělé pozornosti.

Chceme si ukázat, že z činností, které máme sklon dělat mechanicky, se mohou stát rituály. Tedy zastavení, která dovolují uvědomit si jemnost a posvátnost našeho života v jeho hloubce. Je to způsob, jak vstoupit do prostoru vlastního Srdce. Cílem Rituálů není vykouzlit si lepší život. Nejde o to mít silnější auto, pohodlnější dům, ani hodnějšího partnera. Jde o to uvidět vlastní život takový, jaký je, více jej pochopit, s láskou přijmout a postupně přetvářet do kvalit, které jsou v souladu s naším Srdcem (Desatero).

Klíčem je vědomí. Vědomí je cesta i cíl. Řečeno slovy klasika: „Vy už jste tím, co hledáte, musíte si to však plně uvědomit. Musí to být rozpoznáno ve vaší mysli, Srdci a v každé buňce vaší bytosti, vědomě a navždy.“ (Mooji: Psaní na hladině vody – Spontánní promluvy, vhledy a kresby, Maitrea 2014, s. 38)

Každodennost(i)

To, co si člověk z Maitrey odnese a co s tím udělá, je jen na něm. Naším záměrem je věnovat pozornost především našemu každodennímu životu. Učíme se jej prožívat v kvalitách, které jsou popsány v Desateru. Tady můžeme objevit přímé cesty do Srdce a k vědomému prožívání své každodennosti na místech a v situacích, které jsou pro nás natolik běžné, že ne vždy vnímáme jejich pozoruhodnost. 

Tato část Inspirace Srdcem je věnována hledání posvátnosti v maličkostech. Obzvlášť prospěšné je to například v přecpaném autobusu, který se ocitnul v dopravní zácpě, při jednání o hypotéce v bance, nebo uprostřed hádky s partnerem.

Osho říká: „Když něco děláte, buďte vždy velmi pozorní a bdělí a pak budou i maličkosti posvátné. Z vaření či uklízení se stane posvátná činnost, bude to akt uctívání. Není důležité, co děláte, hlavní je, jak to děláte.“ (Osho: Transformativní tarot, Maitrea, 2015, s. 18)