O Inspiraci Srdcem

Srdce je hravé, tvořivé a milující. Je moudré. Zná pravdu. Ví, co je to důvěra a láska. Každý z nás ho má. A to znamená, že máme i příležitost nechat se jím inspirovat.

Klíčem je vědomí. Vědomá pozornost vycházející ze Srdce a opět se do něj navracející. Díky ní můžeme poznat sebe sama, najít své poslání a získávat pocit uspokojení z toho, jak žijeme.

Osho říká, že zatímco mysl je mnohočetná, Srdce je jen jedno. Zatímco mysl pochybuje, Srdce žije v lásce a důvěřuje. Díky tomu nás může dovést ke sjednocení – se sebou i s celkem.

Cesty srdcem

Vědomé Já

Bod, který se uvolnil ze sítě představ o tom, co je to Já. Je to svědek, který může pozorovat myšlenky, pocity i emoce, které k němu patří, ale nepřipoutává se k nim, ani je zbytečně neposuzuje.

„Ten, kdo nahlíží tělo, mysl a svět jako Vědomí, překonal dualitu.“

(Mooji: Psaní na hladině vody – Spontánní promluvy, vhledy a kresby, Maitrea, 2014, s. 93)

Poslání ~ Posvátný sen

Záměr, který do života vnáší pocit smysluplnosti. Je to něco, co můžeme tvořit pro sebe i pro ostatní. Nedá se vymyslet. Můžeme jej však v sobě objevit. Ve svém Srdci.

„… sedmého dne Velký Duch řekl lidem: Stvořil jsem planety, hvězdy, motýla, orla i velrybu. Jsou skutečně krásní. Teď jděte a dokonejte to.“

(Alberto Villoldo: Čtyři vhledy – Moudrost, síla a milost Správců Země, Maitrea, 2019, s. 159)

Spokojený život

Spokojený život není život zbavený nepříjemných stránek. Učíme se jej vnímat v jeho celistvosti, přijímat ho takový, jaký je, s radostí, láskou a úctou. Zároveň si uvědomujeme, že jsme jeho tvůrci.

„Hledej krásu v jakékoli situaci, ve které se nacházíš, a lekce, které od života obdržíš a kterými tě život učí, budou laskavé a mírné.“

(Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid, Marcela Lobos: Mystické šamanské orákulum, Maitrea, 2019, s. 9)

Probuzení 7 darů života

O sedmi darech života

 

Život je dar. Nekonečně bohatý a pestrý. Spektrum možností, které nám nabízí, jsme rozdělili do sedmi oblastí – tak abychom je mohli jasněji uvidět a dál rozvíjet.

Ústředními body jednotlivých oblastí jsou síla, vášeň, vůle, láska, pravdivost, vize a vědomí.

Každý z nás má možnost vzít své dary do vlastních rukou a probudit je. Vysvobodit z pout omezujících přesvědčení, pocitů nedostatečnosti, strachů či starých zranění a rozvinout je. A pak s jejich pomocí tvořit svět, ve kterém chceme žít.  

Energie, které dřímají v našich darech, je třeba uvolnit a pročistit, porozumět jim a naučit se s nimi zacházet. To je práce, kterou potřebuje každý z nás udělat sám.

Smyslem textů na Inspiraci Srdcem je nám s tou prací pomoci. Mohou poradit, na co je prospěšné se zaměřit. Vysvětlit, jakou techniku je dobré použít. Nebo nám jenom ukázat, kam se máme dívat…

Výběr daru

Na vás je, abyste si vybrali ten dar, který je pro vás aktuálně nejdůležitější. Najděte oblast svého života, která teď potřebuje vaši pozornost nejvíc, a podívejte se, zda v ní najdete text, který vás osloví. 

Nebojte se, že se spletete. Ty dary jsou jen různé projevy téže energie – životní energie. Tím, že léčíte jeden z nich, harmonizujete i ostatní a zároveň svůj život jako celek.

Možná už teď víte, který ze svých darů potřebujete probudit. Váháte-li, mohou vám pomoci charakteristiky sedmi oblastí souvisejících s jednotlivými dary.

 

Síla

1. Načerpání síly

Buďte v těle. Spojení se svými kořeny. Objevte svou sílu. 

Na tuto oblast je dobré se zaměřit, když cítíme potřebu probudit dar síly a uvolnit jej z pout starých zranění. Tady najdeme cesty k harmonizaci těla a k hlubšímu propojení se s ním. Zjistíme, jak pročistit vztahy se svými předky, vnímat své kořeny, stát nohama pevně na zemi a cítit dostatek energie. 

Když náš dar síly spí, můžeme si připadat slabí až vyčerpaní a nemocní. Mohou nás sužovat pocity nedostatku a odpojenosti. Často jde o následek nevyléčeného traumatu. K dalším obvyklým projevům tohoto stavu patří odcizené rodinné vztahy či neschopnost najít místo, kde bychom se cítili doma.

Je-li dar síly probuzen, jsme v kontaktu se životní silou, cítíme se dobře ve svém těle – zdraví, stabilní a uzemnění. Vnímáme hojnost zdrojů i příležitostí. Můžeme se opřít o podporu své rodové linie a máme zdravé rodinné vztahy. 

Inspirace k načerpání síly

 

vášeň

2. Oživení vášně

Seznamte se s vášní, kterou v sobě nosíte, a osvoboďte ji.

V této oblasti je prospěšné hledat, když chceme probudit dar vášně a přirozeně prožívat své emoce. Tady můžeme rozvíjet svou tvořivost a své schopnosti vnímání sexuální energie a práce s ní.

Spící dar vášně vede k závislostem, ke zneužívajícím, manipulativním vztahům a k pocitům viny. K jeho příznakům patří i neschopnost spontánně se projevovat, potlačování, dramatizace či „nezvládání“ emocí a nenaplněný sexuální život.

Probuzený dar vášně v nás osvobozuje tvůrce, který se dokáže s důvěrou odevzdat proudu života. Navrací nám naši přirozenost a spontánnost. Umožňuje nám prožívat intimitu, vnímat sílu vědomého doteku a vytváří v nás harmonii mužského a ženského principu.

Inspirace k oživení vášně

 

Přijetí sama sebe

3. Přijetí sama sebe

Dovolte si jednat v souladu s tím, co si myslíte a co cítíte.

Dar vůle úzce souvisí se sebepřijetím, sebevědomím a s hranicemi. Čas ponořit se do této oblasti přichází, když si potřebujeme zvolit svou cestu, nebo v sobě najít dost odvahy a odhodlání k tomu, abychom po ní šli.

Spící dar vůle se projevuje pocity nedostatečnosti, nerozhodností, studem a potlačováním vlastní síly. Ze strachu, že by nás naše okolí nepřijalo, nejdeme za svými sny a místo toho děláme to, o čem si myslíme, že se od nás očekává. Přežíváme. Nežijeme. 

Probuzený dar vůle nám dovoluje chovat se v souladu s tím, co si myslíme a co cítíme. Získáváme tím odvahu, sebejistotu, vnitřní integritu a schopnost vnímat své vlastní hranice. Díky tomu se z našeho života vytrácí potřeba bojovat a prosazovat se.

Inspirace k sebepřijetí

 

Láska a vztahy

4. Láska a vztahy

Spojte se se svým srdcem a následujte ho.

Oblast lásky a vztahů je připravena pro ty, kteří se chtějí plně propojit se svým srdcem a díky tomu jasněji vnímat své spojení s druhými. Tady je prospěšné hledat inspiraci, chcete-li vytvářet zdravé a harmonické vztahy.

Ke spícímu daru lásky patří strach cítit vlastní bolest, pocit oddělenosti, osamělosti či křivdy. Projevuje se uzavřením se do sebe, nebo naopak neschopností zůstat sám se sebou.

Probuzený dar lásky nám přináší vědomé spojení s druhou bytostí i se vším stvořeným, schopnost soucítění, energii milující laskavosti a vděčnost. Dává nám odvahu přijmout vlastní zranitelnost a otevřít se hlubokému partnerskému vztahu.

Inspirace k lásce

 

Sebevyjádření

5. Sebevyjádření

Tvořte svůj život jako umělecké dílo. Originálně. Autenticky. Svobodně. 

Ústředním bodem oblasti sebevyjádření je dar pravdivosti. To, co zde najdeme, nám pomáhá rozpustit strach z odmítnutí i tvůrčí a komunikační bloky. Osvobodíme kreativitu, posílíme hlas a rozvineme schopnost autentického vyjádření.

Spící dar pravdivosti způsobuje nemožnost otevřeně vyjadřovat to, co si myslíme, co cítíme a co chceme. Často se stává, že si nejsme jisti svými názory, myšlenkami, pocity a potřebami. Jako by vše bylo zamlženo clonou utkanou z představ, jak bychom měli či chtěli vypadat.

Probuzený dar pravdivosti nám dovoluje uvidět a přijmout vlastní realitu takovou, jaká je, a zároveň k ní přistoupit tvůrčím způsobem. Umožňuje nám vnímat sílu pravdivé komunikace i to, jak nás upřímné sdílení propojuje s lidmi okolo nás a harmonizuje naše vztahy.

Inspirace k pravdivosti

 

Intuice a poslání

6. Intuice a poslání

Jděte za svými sny a naslouchejte své intuici.

Do této oblasti patří nástroje a průvodci rozvíjející dar vize. Ten nám umožňuje správně vnímat svou intuici a mít bystrý úsudek a jasnou mysl, která je otevřená posvátným snům naší duše. 

Člověk se spícím darem vize sice klade velký důraz na rozum a informace, jeho mysl však zůstává omezená a zamlžená. Své sny, pocity a intuici odkládá stranou, protože je považuje za nesmyslné a matoucí.

Probuzený dar vize nám dává jasný úsudek a umožňuje nám porozumět naší intuici a snům a jít tam, kam nás vedou. Díky tomu dokážeme citlivě vnímat potřeby Existence a to nám umožňuje odevzdat se s důvěrou proudu života. 

Inspirace k vizi

 

Vědomé bytí

7. Vědomé bytí

Odložte iluzi oddělenosti a ponořte se do oceánu vědomí.

Do oblasti vědomého bytí je dobré soustředit pozornost, cítíme-li potřebu prohloubit vnitřní klid a schopnost vnímat naše spojení s Existencí, Bohem či Univerzem.

Spící dar vědomí nás udržuje na povrchu věcí, jevů i nás samotných. Naše prožívání je neuspokojivé. Poznání plytké. Pokora malá. A připoutanost k přáním ega veliká.

Probuzený dar vědomí nás vede k absolutní pravdě, k umění spočinout v přítomném okamžiku, ke svobodě, do klidného prostoru za myšlenkami, k trvalému štěstí a k prožitku jednoty.

Inspirace k vědomému bytí