Víš, co chceš?

Jedním ze základních kamenů práce americké duchovní učitelky Amary Charles jsou upřímné a otevřené dohody, díky nimž můžeme vědomě utvářet své vztahy tak, aby byly intimní a naplňující – nejen z hlediska sexuality, ale i spirituálně. Prvním a neopomenutelným krokem k takové dohodě s partnerem je však dohoda, kterou uzavřeme sami se sebou. 

 

 

Každý má jiná pravidla, podle nichž hraje. Otázkou je, jestli tato pravidla fungují. Vnášejí vaše dohody harmonii do vašeho intimního života? Nebo pravidla, podle nichž žijete, způsobují zklamání, případně vám brání dávat najevo vaše nejniternější touhy?

Víte vlastně, podle jakých pravidel hrajete vy sami se sebou? A není načase je revidovat? O co jde a jak se to dělá, popisuje Amara ve své knize Sexuální dohody. Na této stránce najdete ukázku z ní. Kdyby vás zajímala práce přímo s Amarou, můžete vyzkoušet online seminář Vztahy na rozcestí, který Amara Charles povede společně se švédskou šamankou Åsou Kullberg.

Proč mít dohodu se sebou

Je důležité si uvědomit, že dokud člověk nemá uzavřenou dohodu sám se sebou, je jakýkoli pokus o vytvoření trvalé, harmonické dohody s jiným člověkem předem odsouzený ke krátkému trvání.

Pokud se dva lidé dají dohromady se zdravým úmyslem, pak to, co vznikne, má sílu. Tento proces začíná odhodláním k sebeobjevování. To vám umožní lépe porozumět touhám a potřebám vašeho partnera.

Když si vyjasníte dohody s vlastním já, budete přitahovat vztahy, jež vás budou více naplňovat, a budete vytvářet lepší dohody ve všech oblastech svého osobního života.

 


Základem je tedy dohoda, kterou uzavřete sami se sebou (respektive dohoda mezi vaším já a Duchem). Pro mě osobně to byla ta nejintenzivnější lekce ze všech. Dohoda, kterou uzavírám s Duchem, Bohem, ať nazýváte nejvyšší sílu jakkoli, je v podstatě jediná skutečná dohoda, která existuje.

První sexuální dohoda, kterou jsem uzavřela s Duchem, se stala základem všech mých ostatních dohod. Na začátku jsem uzavřela první soukromou dohodu mezi Duchem a sebou, v níž se praví, že si zasloužím potěšení. Ano, tímhle jsem začala. Byl to velmi soukromý vnitřní „trénink“. Trvalo mi dlouhou dobu přenést se přes svou minulost, takže moje první dohoda s Duchem byla, že při každém orgasmu, ať už sama, nebo s někým jiným, jsem si měla připomenout, že si zasloužím tuhle chvíli, kdy se cítím dobře. 

S touto dohodou týkající se vlastní sebeúcty coby základem a ústředním bodem jsem začala shromažďovat další sílu.

Uzavření vlastní dohody s Duchem

Jak s vytvořením podobné dohody začít? Zeptejte se sami sebe:

 • Co právě teď nejvíc potřebuju jako žena/jako muž?

Položíte-li si tuto otázku a jasně požádáte o to, co chcete – s trpělivostí a shovívavostí – povede to ke splnění vašeho přání. 

Čím víc jasno máte v sobě, tím lepší dohody budete schopni uzavírat i s ostatními. Najděte si nějaké klidné místo a položte sami sobě následující otázky. (Pokud momentálně nemáte žádného partnera, zeptejte se sami sebe, co byste chtěli od potenciálního partnera.) Své odpovědi si zapište do deníku nebo na nějaké jiné tajné místo.

 

Odpovězte si na otázku „Co právě teď nejvíc potřebuji?“ a zapište si ji.

Otázky k vytvoření dohody

Na tyto otázky se ptejte pokaždé, když potřebujete vnést větší harmonii do svých intimních vztahů.

 • Co by do mého života vneslo větší emocionální klid?
 • Co můžu udělat pro uklidnění svých rozbouřených emocí?
 • Co můžu udělat pro zvýšení svého mentálního klidu?
 • Co můžu dělat, abych dosáhl/a jasného myšlení?
 • Co můžu udělat pro zlepšení svého fyzického zdraví?
 • Co můžu dělat pro zlepšení prostředí, ve kterém žiju?
 • Co by mi pomohlo cítit se víc optimisticky?
 • Co můžu udělat pro zvýšení svých pocitů spirituálního spojení?
 • Co by vneslo větší sexuální potěšení do mého života?
 • Co můžu dělat pro zlepšení svého sexuálního prožívání?

Poté, co odpovědi na tyto otázky dokončíte, se v klidu posaďte a rozjímejte o následující otázce. Nechte své myšlenky zkondenzovat do krátké, jednoduché odpovědi.

 • Co nejvíc potřebuju, abych cítil naplnění jako muž?

nebo

 • Co nejvíc potřebuju, abych cítila naplnění jako žena?

Krátká odpověď na danou otázku se může stát vaší soukromou modlitbou nebo přáním vůči Duchu. Obvykle to bývá něco takového jako: „Potřebuju se cítit celistvá a krásná, zasloužím si potěšení, potřebuju cítit lásku a jsem neodolatelná.“ nebo „Zasloužím si úctu.“ Toto se stává zárodečnou myšlenkou vaší „Dohody mezi vlastním já a Duchem“. Tento zárodek pak posílí jakékoli pozdější dohody, které si budete vytvářet s jinými lidmi.

 

Amara Charlesová: Sexuální dohody  - Průvodce oživením sexuální vášně (Redakčně upraveno.)


 


Svou soukromou modlitbu můžete podpořit

Osmadvacetidenním rituálem

Je online a je zdarma.

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022