Trauma jako dar

Tuto neděli začíná advent, a protože za sebou máme poněkud zvláštní rok, dovolujeme si vám nabídnout možná poněkud zvláštní vánoční výběr knih. Třináctka vybraných titulů má jednoho společného jmenovatele: trauma.

 

 

Sociální izolace, nejisté podmínky, rozdělení společnosti na očkované a neočkované, ale i samotný covid ve své základní roli – tedy v roli podivné nemoci – vytvářejí živnou půdu pro duševní problémy pramenící z nezhojených traumat. Tato nemoc může člověka vyčerpat nejen fyzicky, ale i psychicky. K jejím nepříjemně častým dlouhodobým následkům patří podle statistik úzkostná porucha či chronická únava.

Když nám chybí energie, zranění, o nichž jsme doufali, že nejsou víc než dávno zahojené dětské šrámy, na nás mohou zaútočit strašlivou silou.

Jsme-li oslabení, těžko v sobě hledáme dostatek lásky a světla, kterými bychom mohli své trauma prozářit. Ale na všem zlém je něco dobrého. Slabost nám dává příležitost naše nezpracovaná traumata snadněji uvidět. Pak je můžeme lépe přijmout, a tím i uzdravit.

Topíme-li se ve víru svého traumatu, často nevidíme východisko. To však neznamená, že východisko neexistuje. Lidé jako Arthur Janov, Peter Levine či Maggie Klineová sepsali své průvodce a vytvořili mapy cest z temnoty ke světlu.

 

 

Třináct vybraných knih o traumatu spojuje nejen téma, ale často i názory jejich autorů. Aspoň jeden najdeme v nějaké podobě vyjádřený snad v každé z nich: Trauma, tedy to, co člověka zranilo, bolelo a oslabovalo, je zároveň potenciálním pokladem, darem, v němž je ukryta cesta k poznání, k síle a ke svobodě. 

Tady je třináct klenotů ze sbírky nakladatelství Maitrea, které učí, jak trauma přetavit ve zdroj osobní síly:

 

 


Němé zpovědi

Jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii
Peter A. Levine

Kniha Němé zpovědi vychází z myšlenky, že trauma není ani onemocnění, ani porucha, nýbrž zranění způsobené pocity děsu, bezmoci a ztráty. Toto zranění je možné zhojit, zapojíme-li naši vrozenou schopnost samoregulace. Peter A. Levine čerpá z bohatých zkušeností ze své klinické praxe, komparativních studií mozku, vlastního bádání v oblasti stresu a pečlivého pozorování zvířecího světa. Kniha elegantně mísí nejnovější poznatky z biologie, neurovědy a bodyterapie, aby dokázala, že když v sobě propojíme zvířecí instinkt a rozum, můžeme se stát celistvějšími lidskými bytostmi.

 

 

Léčba traumatu

Program probuzení moudrosti těla
Peter A. Levine

Vědecké studie ukazují, že lidé, kteří přežili nehody, přírodní katastrofy nebo traumata v dětství, často trpí dlouhodobými příznaky od úzkostí a depresí přes nevysvětlitelné bolesti a únavu, až po různé druhy onemocnění.
„Trauma je nevyhnutelným životním faktem,“ konstatuje Dr. Levine, „nemusí být ale doživotním trestem.“ Tento praktický manuál vás naučí základům sebeléčebné metody, která sleduje příznaky traumatu až k jejich skrytému zdroji v těle a vrací tak lidem jejich ztracenou přirozenost.
Kniha Léčba traumatu je „návodem k použití“ teorie, kterou Dr. Levine poprvé představil ve svém celosvětově proslulém díle Probouzení tygra (Maitrea, 2011).

 

 


Trauma a paměť

Pohled do živé minulosti mysli a těla
Peter A. Levine

Kniha je dalším pozoruhodným příspěvkem Dr. Levina k problematice léčby traumatu. Srozumitelným a poutavým jazykem, s odkazy na seriózní neurovědeckou literaturu, popisuje různé typy paměti, jejich základní neurologické mechanismy a jejich význam v práci s traumatem. Trauma a paměť je neocenitelnou publikací pro terapeuty, kteří se chtějí zdokonalit ve své praxi, i pro laiky, kteří chtějí lépe porozumět tomu, jak mysl a mozek uchovávají a rozřešují traumata.

 

 


Prevence traumatu u dětí

Průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti
Maggie Klineová, Peter A. Levine

Je zarážející, kolik dětí je úzkostlivých, depresivních, hyperaktivních a odtažitých. Milióny dětí byly šikanovány, zažily násilí nebo zneužití. Mnoho dalších dětí bylo traumatizováno v důsledku „obyčejnějších“ událostí, jako jsou lékařské zákroky, nehody či rozvod. Kniha Prevence traumatu u dětí pomáhá rodičům, kteří chtějí pomoct svým ustaraným a utrápeným dětem. Nabízí jednoduché, avšak velmi mocné nástroje, které děti chrání před nebezpečím a pomáhají jim znovu se navrátit k rovnováze poté, co zažily strach a pocit přehlcení.


 


Trauma očima dítěte

Probouzení obyčejného zázraku léčení. Od raného dětství po dospívání
Maggie Klineová, Peter A. Levine

Základní pravda, kterou autoři v knize Trauma očima dítěte přinášejí, je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého. 
Levine a Klineová nám dávají příležitost naučit se léčit trauma tím, že budeme následovat toho nejlepšího učitele: naše vlastní tělo. Techniky „prevence" traumatu, které Levine a Klineová v této knize přinášejí, jsou dokonalé svou moudrostí a jednoduchostí.


 


Revoluční metoda uvolňování traumatu

Překonej své nejtěžší krize
David Berceli

Kniha Revoluční metoda uvolňování traumatu ukazuje, jak se stres, úzkost a trauma podepisují na naší psychické a fyzické kondici. Jak ale její autor dokládá, i ta nejotřesnější zkušenost nám může otevřít cestu ke spokojenějšímu a smysluplnějšímu životu. Neocenitelnou výhodou Berceliho metody je to, že ji může používat kdokoli kdekoli na světě. Tato jednoduchá sestava cviků může vrátit ztracenou rovnováhu, životní stabilitu a duševní pohodu i osobám trpícím vážnou posttraumatickou stresovou poruchou. Metoda uvolňování traumatu může být také účinným doplňkovým nástrojem pro všechny terapeuty, psychology, životní kouče, pracovníky záchranných složek a další profesionály povolané k nápravě lidského zdraví.
 

 


Provázení traumatem

Každodenní průvodce péčí o sebe při péči o druhé
Laura van Dernoot Lipsky

Jak si udržet jasnost mysli a moudrost tváří v tvář utrpení? Laura van Dernoot Lipsky sestavila kompas pro ty, kteří řeší traumatizující situace, či pomáhají traumatizovaným lidem – ať už proto, že to patří k jejich profesi, nebo je to součást jejich osobního života. Kniha Provázení traumatem ukazuje, jak rozvinout kvalitu všímavé přítomnosti a udržet si odstup od zahlcení a myšlenky, že nikdy nemůžeme udělat dost.
Laura van Dernoot Lipsky má dlouholeté zkušenosti s prací s traumatem a ve své knize přináší hluboký a citlivý průzkum často nevědomé daně, kterou platí lidé, kteří se snaží udělat ze světa lepší místo. Možná se cítíme unavení, jsme cyničtí nebo umrtvení. Tyto a další symptomy podkopávají naši energii a efektivitu, kterou nutně potřebujeme, abychom byli prospěšní ostatním.
 

 


Prvotní otisky

Význam událostí prenatálního období a porodu
Arthur Janov

„Poslední dobou vychází tolik knih o výchově dětí, že rodiče, kteří je čtou, mohou snadno získat pocit, že vychovat zdravé dítě je téměř nemožné. Je toho tolik, co musí člověk vědět, a tolik věcí se může pokazit. Rád bych proto zdůraznil, že smyslem knihy Prvotní otisky není ještě více komplikovat již tak nelehkou situaci rodičů, ale osvětlit jim, které události prenatálního období vývoje dítěte a porodu na něj mohou mít vliv. A kromě toho, mým hlavním záměrem je pomoci rodičům v tom, aby mohli dát svým dětem co nejlepší podmínky pro zdravý život.
Doufám, že se mi podaří alespoň trochu ozřejmit, jak se stáváme tím, kdo jsme, a jak rané zkušenosti formují naši osobnost, zájmy a přesvědčení – a stejně tak i nutkání, obsese a symptomy,“ říká Arthur Janov.

 

 


Primární terapie

Jak získat přístup k potlačeným pocitům a využít jejich energii k uzdravení
Arthur Janov

Neurologie a psychologie, dva obory, které by se měly vzájemně doplňovat a spolupracovat na léčbě duševních onemocnění, se již dlouho diametrálně rozcházejí. Zatímco neurologové hledají klíč k lidské povaze v mikroskopickém světě neuronů, psychologové zkoumají lidské chování na úkor studia mozku. Kniha Primární terapie, plod více než třiceti let intenzivního psychologického výzkumu, tuto propast překlenuje. Ukazuje, proč je láska nejdůležitějším faktorem pro zdravý vývoj mozku. Přehledně a srozumitelně objasňuje, proč, chceme-li se skutečně uzdravit, musíme sestoupit do nejtemnějších zákoutí mozku, a naplno si prožít své prvotní zkušenosti, jež dodnes ovlivňují naše chování.

 

 


Biologie lásky

O vlivu rodičovské lásky
Arthur Janov


V Bilologii lásky se dozvíte, jak nás v raných stadiích života ovlivňuje rodičovská láska: jak formuje náš mozek a poznamenává nás na zbytek života. Co v této knize nenajdete, je klinická neurobiologie. Revoluční objevy na poli výzkumu lidského mozku si žádají, aby byly poznatky z oboru neurologie spojeny s pozorováními z klinické praxe a prezentovány populární formou. Tato kniha je psána pro laika, který se chce dozvědět, jak pocity a emoce – to, co námi „hýbe“, když cítíme – ovlivňují náš život.
 

 


Všímavý terapeut

Vnitřní nazírání a nervová integrace – příručka pro klinickou praxi
Daniel J. Siegel


Z vědeckých výzkumů vyplývá, že nejdůležitějšími faktory, jež mohou přispět ke klientovu uzdravení, jsou terapeutova přítomnost a styl, jakým komunikuje s klientem. Obětavost, účast a soucit terapeuta, který zůstává všímavý ke svému já – a ke vztahu mezi tímto já a klientem – mohou mít na průběh terapie skutečně zásadní vliv.
Kniha Všímavý terapeut podrobně objasňuje pojem „všímavost“ a ukazuje, jak lze tuto vlastnost pěstovat v terapeutických vztazích (a nejen v nich). Kniha je psána osobitým stylem – autor se v ní obrací přímo ke čtenáři jako kolegovi v neformální, a přesto do hloubky vedené diskusi o mysli, mozku a mezilidských vztazích.

 

 

 
Body-psychoterapie

Psychoterapie orientované na tělo
Tree Stauntonová


V minulosti nebyla praxe body-psychoterapie brána v profesionálních kruzích tak vážně jako tradičnější psychoterapeutické přístupy. Kniha Body-psychoterapie obnovuje rovnováhu a nabízí vhledy do mnohotvárnosti přístupů v oblasti psychoterapie orientované na tělo. Najdeme v ní příspěvky řady renomovaných autorů (mezi jinými Rose Cameronové či Bernda Eidena). 
Kniha jako celek ukazuje, jak může být body-psychoterapie uzdravující, hojivá a prospěšná.
 

 

 

Jóga v terapii

Trauma-sensitivní jóga jako pomocník při léčbě traumatu
David Emerson

Při léčbě klienta, který trpí interpersonálním traumatem jako je chronické zneužívání v dětství nebo domácí násilí, nemá verbální terapie vždy ten nejlepší efekt. Odborníci v oblasti duševního a mentálního zdraví většinou souhlasí, že v případech komplexního traumatu se v těle nachází a manifestuje mnoho utrpení – sebenenávist, stud, strach… Přeorientování se na tělo a vytváření „tělesného pocitu“ může být v takových situacích klíčem k bolesti i k léčení.
Kniha Jóga v terapii představuje Trauma-sensitivní jógu (TSJ) –  program pro traumatizované klienty, který jim pomáhá v bezpečném a vědomém propojení s vlastním tělem. Jednoduché techniky jsou zde prezentovány uceleně a ve stručném a čtivém formátu.  
 


Přejeme vám nejen šťastnou ruku při výběru té pravé knihy, ale především klidný, uvolněný, láskyplný a zdravý advent.

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022