Rok 2020 podle Tatjany Micić

„Chápat astrologii jako nástroj na předvídání budoucnosti je podle mě naivní,“ říká odbornice na astro-psychologii a duchovní astrologii Tatjana Micić.

„Má-li člověk například Saturn v sedmém domě, sice víme, že ho čekají zásadní události v partnerském životě – jenže nevíme třeba to, jestli se jeho vztah upevní, nebo skončí. Astrologie nám zkrátka může ukázat, jaké téma pro nás bude v daném období důležité, a díky tomu může posloužit jako dobrá inspirace pro práci na sobě.“ 

 

Co můžeme čekat od letošního roku? 

Rok 2020 je rokem transformace. Jeho průběh nás bude motivovat k hlubšímu pochopení našich životů, respektive toho, co a proč se v nich odehrává. Většina z nás může očekávat, že téma, které jsme dlouhodobě řešili a které v našem životě nabylo na důležitosti v loňském roce, se letos završí.

Letošní rok ale je, respektive bude, výjimečně významný i z celospolečenského hlediska. Dosavadní světové uspořádání se totiž zásadně promění. Energie Pluta v kombinaci se Saturnem v Kozorohu aktivizuje kolektivní programy ničení a sebezničení. To zní trochu děsivě, ale nesmíme zapomínat na to, že má-li něco vzniknout, je třeba tomu uvolnit prostor. Aby se něco nového mohlo zrodit, musí být něco starého zničeno. 

A Jupiter v Kozorohu naopak přináší naději, jiskru poznání a vědomí toho, že všechno, co se děje, má smysl a může mít pozitivní vývoj.

Pomáhat nám bude i Neptun v Rybách, který podporuje duchovní rozvoj. V lidech probouzí zájem o druhého člověka, soucit a vědomí sounáležitosti. Máme šanci uvolnit přílišné lpění na hmotných statcích a stát se duchovnějšími bytostmi.
 

Takže máme výjimečně dobrou příležitost k duchovnímu růstu?

Ano. Toto období můžeme nazvat „duchovní renesancí“. Čekají nás mnohdy bolestné procesy, které však mohou být zároveň očistné a transformační. K tomu, aby takové byly, je však nezbytné jimi skutečně projít – a nesnažit se bolest, kterou přinášejí, necítit, nebo ji, třeba pomocí různých látek, tlumit.

Lidé se mě často ptají: Kdy mi bude lépe? Ale odpověď na tuto otázku nemá smysl hledat v postavení hvězd a planet. Je totiž úplně jednoduchá: Všem nám bude lépe, když se probudíme. A rok 2020 nám k probuzení poskytuje opravdu dobré podmínky.
 

Co vlastně znamená „probudit se“?

To, že sami sobě přestaneme lhát, že jsme k sobě upřímní, věnujeme pozornost tomu, co se nám děje, a snažíme se to pochopit, poznat se. A sebepoznání přináší štěstí.

Je to proces, se kterým nám speciálně v letošním roce bude díky aktuální konstelaci pomáhat vděčnost, soucit a přetransformovávání negativních pocitů, jako jsou závist, hněv, nenávist, žárlivost či pýcha. K jejich transformaci přitom dochází už jenom tím, že si je člověk uvědomí. Protože vědomí léčí.
 

A jak můžeme pracovat s vděčností a se soucitem?

Už ve Védách se píše o tom, že člověk nemá mnoho způsobů, jakými by se mohl odvděčit Bohu za dary, které od něj dostal. K jeho hlavním možnostem patří morální čistota, odpovědnost, uvědomělost – a především láska. 

Se soucitem velmi úzce souvisí odpuštění. A v roce 2020 bude mnohým z nás odpuštěno. Karmická zátěž, kterou si neseme, může být letos umenšena. A pokud chceme zvýšit své šance na odpuštění, měli bychom sami odpouštět svým bližním.  Obzvlášť letos opravdu stojí zato to zkusit. Rok 2020 má totiž potenciál být začátkem nové éry našich životů. Vědomější, soucitnější a vděčnější – a tím pádem i šťastnější.

 

Petra Dombrovská

 

 

Inspirace pro jednotlivá znamení

 

Berani se ocitnou na velkém životním rozcestí. Důležité pro ně budou dvě oblasti  - rodinný život a kariéra. V obou se jim může podařit dosáhnout něčeho výjimečně cenného. Ale měli by si pohlídat, aby pro jednu z těch oblastí nezapomněli na tu druhou.

Býci mají ve svém znamení Uran, takže postupně (v závislosti na konkrétním datu narození) začínají vstupovat do období největší životní revoluce, ve kterém mají příležitost osvobodit se od svých vnitřních předsudků a díky tomu najít vlastní autenticitu.

Blíženci v první polovině roku řeší totéž co v roce 2019 – často jsou to témata související se sexualitou, financemi či strachem. V druhé polovině se jim ale otevírají nové energie, které povedou k zásadním životním změnám. 

Raci v posledních letech se soustředili zejména na oblast vztahů a letos tento proces kulminuje, život je zejména v první polovině roku intenzivně povede k tomu, aby pochopili to, co potřebují pochopit a své vztahové záležitosti dořešili.

Lvi v letech 2018 a 2019 dělali zásadní životní rozhodnutí a následně se ocitli v jakési izolaci. Potřebovali se stáhnout, aby si mohli v klidu ujasnit životní situaci, do které se v důsledku svého rozhodnutí dostali. Letos se budou postupně vracet do společnosti. 

Panny se v posledních letech často zabývají alternativními metodami léčby a zdravým životním stylem. Je to něco, co až dosud dělaly pro sebe, jako koníček. Zejména v druhé polovině roku budou mít příležitost nabídnout své znalosti ostatním a z koníčku udělat profesi.

Váhy řadu let prožívaly velmi vážné a hluboké změny v oblasti soukromého a citového života. Tento proces bude naštěstí v závěru roku 2020 končit. A lze očekávat, že životní fáze, která bude následovat, přinese odlehčení a uvolnění.

Štíři mohou v roce 2020 očekávat zajímavé změny vedoucí k celkové regeneraci. Posun bude velmi výrazný zejména na úrovni myšlení a v oblasti vnímání reality. Obojí bude mnohem pozitivnější než dosud. 

Střelcům rok 2020 přinese pochopení vlastní hodnoty. Některým to poznání přijde skrz oblast financí, jiným se podaří odhalit či docenit jejich talenty a schopnosti – každopádně to bude zásadní uvědomění v oblasti, která je pro toto znamení dlouhodobě klíčová a až dosud byla zdrojem mnoha pochybností. 

Kozorozi budou procházet hlubokou transformací, výjimku utvoří ti, kteří už ji mají za sebou. Ti už budou letos zahajovat novou životní fázi, která bude odpovídat jejich novým hodnotám. V případě tohoto znamení nemůžeme vzhledem k postavení planet mluvit obecně. To, zda konkrétní Kozoroh již transformací prošel, či ne, záleží na jeho datu narození. Rok 2020 ale každopádně přinese všem Kozorohům mnoho možností, zajímavé výzvy a postaví je před důležitá rozhodnutí. Většina lidí narozených v tomto znamení má pak letos velkou šanci dosáhnout svého životního úspěchu.

Vodnáři už delší dobu (zhruba od roku 2017) cítí, že jedno období jejich života končí, a očekávají příchod nového. Ještě ale není jasné, co jim to nové období přinese, co pro něj bude určující. Právě to se začne ukazovat v roce 2020. Od konce roku 2020 začne většina Vodnářů vnímat sebe sama novým způsobem a je pravděpodobné, že toto nové sebepojetí povede k profesním změnám.

Ryby mají v roce 2020 dobré předpoklady pro to, aby si postavily život na nových základech. V tomto znamení se nachází planeta Neptun – to je poměrně výjimečná konstelace, která přináší jakousi duchovní renesanci celému lidstvu. Ryby může Neptun na cestě duchovního rozvoje podpořit velmi výrazně. Pokud však s touto energií nebudou nakládat vědomě, hrozí jim riziko upadnutí do závislosti. Tomu se vyhnou, budou-li posilovat svoji víru a rozvíjet své analytické myšlení a umělecké talenty.