Pravidla rituálu Řeky života

Představte si, že můžete myšlenkou měnit realitu. Pokud cítíte, že to chcete udělat, udělejte to ...

 1. Před započetím samotného rituálu procítíme náš záměr. Kliknutím na inspirační balíček karet lze najít myšlenku, která nám může pomoci jej lépe uchopit.

 

 1. Na stránku Rituálu se dostaneme kliknutím na inspirační Srdce. Tam najdeme kruh Řeky života a uprostřed něj tlačítko, kterým můžeme Rituál zahájit. Když to uděláme, otevře se prostor pro zápis starého vzorce či přesvědčení, které už nám neslouží. Popíšeme to, co chceme ze svého života propustit. Loučíme se s tím v míru, s úctou a s vděčností za to, co jsme se díky tomu naučili.

 

 1. Cítíme-li, že to, co jsme zapsali, chceme opravdu opustit, požádáme Existenci o podporu a klikneme na „Spálit“.

 

 1. Tím zažehneme transformační oheň. Pokud to, co propouštíme, již v našem životě splnilo svou roli, oheň to promění na popel. (Staré přesvědčení nezůstává nikde uloženo, je to ryze intimní část zápisu, spálením jednoduše mizí ze světa.) 

 

 1. Poté se automaticky objeví prostor pro zápis záměru. Ten je třeba pojmenovat. (Podle názvu a času vzniku jej pak poznáme mezi ostatními.) Pak formulujeme to, co si chceme pozvat do života. (Text, který napíšeme tady se objeví v Řece života, bude tedy veřejný. Proto je na místě napsat jej tak, abychom nepřekračovali hranice vlastní intimity.) Záměr volíme uváženě. (Pomoci si můžeme například otázkou položenou vlastnímu Srdci: Opravdu si to přeji?)

 

 1. Zapíšeme mailovou adresu, na které chceme přijímat zprávy, jež nás provedou osmadvaceti dny rituálu. Celkem jich bude třicet. První můžeme čekat hned po odeslání záměru. V ní najdeme odkaz, kterým aktivujeme Rituál. Každé ráno pak dorazí další zpráva (nerozhodneme-li se v průběhu procesu jinak). Poslední zpráva přijde v den následující po dokončení Rituálu.

 

 1. Když jsme si jisti svým záměrem a cítíme-li, že je to skutečně záměr našeho Srdce, požádáme Existenci o podporu a klikneme na „Staň se“.

 

 1. Semínko v Řece vyklíčí a vyroste z něj Lotos - strážce záměru. Každý den Rituálu nám bude náš záměr připomínat zprávou. (Případně si jej můžeme vyhledat v seznamu Rituálů“.)

 

 1. Lotosu (respektive našemu záměru) je třeba věnovat láskyplnou pozornost – a to dvacet osm dní. Symbolicky to vyjádříme tak, že mu pošleme srdíčko, které najdeme přímo u textu přání. Abychom náš záměr dostatečně vyživili, je dobré dělat to každý den – a především – nikoliv mechanicky, ale s vědomou pozorností.


   
 2. Na Řece života pluje více lotosů – a všechny symbolizují záměry lidských Srdcí. My můžeme svou láskyplnou pozorností podpořit nejen svůj vlastní, ale i záměry ostatních lidí. Vyjádříme to opět prostým kliknutím na srdíčko. Řeka je symbolem prostoru, ve kterém společně žijeme. Sebemenší laskavost, která se tady stane, podporuje život celku. A to se nám všem vrací zpět.


   
 3. Na konci Osmadvacetidenního rituálu se dobře vyživené přání ukotví v našem Srdci. Díky tomu se pak může stát součástí našeho každodenního života. Lotos odpluje do inspiračního Srdce, ve kterém splyne s ostatními záměry – a připojí se k záměrům a energii inspiračního Srdce.