Posvátné objetí

„Vnitřní svět se zpravidla promítá do světa vnějšího,“ konstatuje mystička a kněžka Anaiya Sophia. K tomu, abychom vytvořili harmonický vztah, je proto třeba nejprve obnovit soulad mužství a ženství uvnitř sebe. A v tom nám může pomoci praxe vycházející z Filipova evangelia.
 

 

Alchymická tělesná praxe Posvátného objetí uvnitř sebe je postavená na základech Evangelia podle Filipa. Tento apokryfní text je znám zejména svým líčením fyzického vztahu mezi Ježíšem a jeho nejmilovanější učednicí, Marií Magdalénou. Filipovo evangelium bylo vytěsněno a ztraceno. Znovuobjeveno bylo v roce 1945 v Nag Hammádí v Egyptě jako součást sbírky spisů známé jako Nag Hammádská knihovna.

 

Anaiya Sophia požádala, aby jí byl ukázán způsob, jak mystérium skryté v těchto naukách oživit a uskutečnit tady a teď. Obdržela praxe posvátného objetí a zapsala je v knize Posvátné vztahy. V následující ukázce si můžete přečíst její zápis první a základní z praxí Posvátného objetí, které je třeba uskutečnit uvnitř sebe. Jeho výsledkem je sňatek mužských a ženských kvalit v našem těle i duši.

Důvěra a vědomí

V každém objetí, vnitřním i vnějším, je třeba projevit důvěru a vědomí. To je mystický klíč, díky němuž se dva přerozují v jedno. Důvěra je ženským aspektem objetí a vědomí mužským. Spojíme-li je, podobáme se Bohu. 

Pusťte si hudbu, která ve vás vyvolává pocity lásky a rozletu a uvnitř sebe spojujte mužství a ženství v harmonickém sňatku hlubokého citu a partnerství. Bez ohledu na to, zda tuto praxi provádíte sami nebo s partnerem či partnerkou, pohodlně se posaďte se zkříženýma nohama a rovnou páteří. Zavřete oči a začněte se nalaďovat na své vnitřní mužské a ženské energie.

Ženskou energii mají muži i ženy na levé straně a mužskou na pravé. Vaši ženskou energii představují kvality lásky, laskavosti, trpělivosti, tvořivosti, hravosti, radosti, tance, sexuality, péče, jedení, útěchy a požehnání.

Vaši mužskou energii představují kvality pravdy, jasnosti, vedení, řízení, rozhodování, volby, spravedlnosti, ochrany, víry, disciplíny a síly.

Zatímco sedíte se zavřenýma očima, začněte se v sobě na tyto dvě energie napojovat. S vyvstáváním různých kvalit rozpoznejte, uznejte a uctěte posvátnost všech těchto projevů. Pociťujte, jak se tyto dva aspekty objímají a vzájemně přijímají.
 

Anaiya Sophia s manželem Petem Wilsonem.

Přijímejte a uzdravujte

Může se stát, že vám tato niterná práce bude připadat omezující či matoucí – pak prostě dýchejte a modlete se, vždyť veškerý odpor, který pociťujete, prostě vychází ven, aby mohlo dojít k léčení. 

Když se vydáváme na svou cestu posvátného svazku, možná vůči svému vnitřnímu ženství či mužství pociťujeme nedůvěru. Uvnitř se můžeme představě jejich sňatku stavět na odpor. Nenechte se těmito pocity odradit, jsou celkem normální. Vnitřní svět se zpravidla promítá do světa vnějšího, a tak je nejprve potřeba obnovit soulad mužství a ženství uvnitř sebe.

Dostaví-li se nějaký odpor, pozorujte ho a nepřestávejte zhluboka dýchat, nechte svůj dech klesnout až do srdce, trupu a pohlavních orgánů, přičemž umožňujte zjemnění, důvěru, otevření se a léčení. Možná ve vás budou vyvstávat emoce. Mohou být jak příjemné, tak bolestivé. Mějte na paměti, že se objevují, aby proběhlo léčení – prostě nepřestávejte připouštět a přijímat tyto pocity a důvěřovat jim.

Díky tomu můžete získat nazpět všechny ztracené, zapomenuté zlomky své bytosti. Všemu se dostává lásky. Toto je léčení, které přináší posvátný sňatek.

 

Anaiya Sophia, Padma Aon Prakasha: Posvátné vztahy (Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

Zajímá-li vás Anaiyina práce, podívejte se, co dalšího s Maitreou připravuje.

Anaiya Sophia: Probuzení posvátného těla

 

 

 

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022