Oživení oltáře

Oživení oltáře

Do oltáře začneme vkládat energii už v okamžiku, kdy nás poprvé napadne, že jej chceme vytvořit. Pokračujeme v tom, když vybíráme předměty, z nichž jej chceme sestavit, i při jeho samotné tvorbě. Rituál zasvěcení je přesto důležitá část práce. Celý proces završuje, pečetí a umožňuje nám si plně uvědomit jeho význam.

Tím, že postavíme oltář (viz článek Oltář – průvodce na cestu k sobě), se ocitneme zhruba ve stejné fázi projektu, v jaké byl Rabi Löw s Golemem předtím, než ho oživil. I do oltáře je zapotřebí vdechnout život. A to se děje při rituálu zasvěcení. Při jeho provádění se můžeme nechat vést čistě intuicí, nebo se můžeme inspirovat pravidly tradice, která je nám blízká.

A co je rituál? „V naší šamanské linii chápeme rituál jako způsob, jak se zkontaktovat s božstvím a posvátností. K jeho provedení potřebujeme záměr, formu a přítomnost, tedy čistou, živou energii. Při rituálu mluví duše, nikoliv slova. Je to mystická práce s energií, kterou člověk koná ve spojení se svým Srdcem,“ přibližuje zakladatel Maitrey Antonio Koláček.

Formy zasvěcovacích obřadů mohou být velmi různorodé a relativně složité, ale jejich podstata je podobná. „Očištění, nabití, meditace, modlitba a prvotní obětina,“ shrnuje základní kroky terapeutka a stavitelka oltářů Karolina Acherati Kučerová.

Pro inspiraci uvádíme jednu z možných forem zasvěcovacího rituálu, která vychází z knihy Šamanská zkušenost Kennetha Meadowse.

Zasvěcení podle Kennetha Meadowse

„Posvěcování má tři hlavní cíle. Za prvé, očišťuje věc fyzicky i duchovně. Za druhé, činí ji zvláštní, když ji vyčleňuje ze světské činnosti. Za třetí, zasvěcuje ji zamýšlenému účelu. …“

Co budeme potřebovat:

 • asi půl hodiny nerušeného času
 • připravený oltář
 • zápalky
 • vykuřovadlo
 • vějíř z per, nebo jen pero k rozvívání kouře
 • misku nebo nádobku s vodou
 • misku se solí či zeminou

Jak budeme postupovat:

 1. Zahájení rituálu zasvěcení: Spojíme se se svým srdcem, přivoláme pomocné a ochranné bytosti a zapálíme svíčku na oltáři. „Při zapalování svíčky si představte, že ji rozžínáte z plamene, který je ve vás – z vašeho vnitřního světla. Plamen svíce tak symbolizuje světlo vědomí, zdroj vaší vlastní bytosti, a také božské světlo a zdroj všeho, co existuje.“

 

 1. Provedení očisty: Pročistíme okolí, v němž pracujeme, připravený oltář, své nástroje i sebe. Představíme si, jak prostor čistíme svým vnitřním světlem. Zároveň používáme vykuřovadlo tak, aby kouř z něj nasytil celý oltář.

„Vodu a sůl očistíte tím, že zvednete misku s vodou a položíte ji do prostoru přímo před sebe. Ruce s dlaněmi dolů podržte jako kalíšky těsně nad miskou a důrazně řekněte: „Vyháním každou nečistotu a poskvrnu z této vody, na místo, kde nemůže způsobit žádnou újmu. Odejdi hned!“ Na pár okamžiků se zastavte a pak řekněte: „Požehnání ať spočinou na této vodě.“ Když vyháníte všechny nečistoty nebo nežádoucí vlivy na šamanskou práci, důležité je, aby se nezůstaly vznášet v okolí a neměly možnost ovlivnit ostatní.

Nyní zvedněte misku se solí a položte ji vedle misky s vodou. Podržte nad ní dlaně a řekněte: „Vyháním každou nečistotu nebo překážku z této zemské látky na místo, kde nemůže způsobit žádnou újmu. Odejdi hned!“ Na chvilku se zastavte a pak dodejte: „Požehnání ať spočinou na této zemské látce.“ Pak vezměte špetku soli a vrhněte ji do vody a řekněte: „Nechť veškeré dobro vejde do této vody, aby přinesla čistotu a soulad, kamkoli poteče. Tak se staň.“

 

 1. Posvěcování pěti elementy: Uvědomíme si vlastní energii, soustředíme ji na svůj úkol a provedeme samotné posvěcení oltáře vzduchem, ohněm, vodou a zemí – a pátým živlem – esencí.

„Vaší první akcí je jeho posvěcení živlem vzduchu; k  reprezentaci vzduchu používáme kouř ze zapálených bylin. Přisuneme tedy misku s kuřidlem blíže k objektu. Opět zapalme svazek bylin nebo směs kuřidla a rychlými pohyby vějířem je rozfoukejme, aby začaly doutnat. … pozorně přemítejte o některých kvalitách, které … vzduch přináší. Například: Vzduch je svoboda a pohyb, povznáší a osvěžuje. Je lehkostí a rozpínáním. Vzduch je silou mysli. Pak řekněte: „Posvěcuji tě živlem vzduchu.“

Potom posvěťte předmět ohněm. (Uchopte svíci a přibližte její plamen k jednotlivým součástem oltáře.) Uvažujte o tom, co zahrnuje ohnivý živel. Oheň je světlo a osvícení, záření a energie. Je proměnou. Oheň je silou ducha. Pak řekněte: „Posvěcuji tě živlem ohně.“

Dále přichází na řadu voda. Ponořte prsty pravé ruky do misky s posvěcenou vodou a pokropte jí předmět. Když to děláte, myslete na kvality tohoto živlu. Voda je plynulost a udržování života. Znamená utišení a ochranu. Je rozpouštějící a léčivá. Voda je silou citu. Poté řekněte: „Posvěcuji tě živlem vody.“

Nyní země: Pravou rukou naberte špetku soli, posypte jí posvěcovaný předmět a uvažujte o zemských kvalitách. Země je setrvačnost a pevnost. Je plodností a hojností, dosažením a dovršením. Země je silou hmoty. Řekněte: „Posvěcuji tě živlem země.“

Nakonec předejte objektu kvality kvintesence, pátého prvku odvozeného z oněch čtyř – „substanci“ lásky, kterou někteří nazývají éter. … Éter je silou lásky. Řekněte: „Posvěcuji tě v lásce a probouzím tě dechem života, aby byla všechna tvá díla konána v lásce a s láskou završena.“

 

 1. Oživení oltáře: Poprosíme o podporu, proneseme modlitbu, vyslovíme záměr, se kterým svůj oltář uvádíme do života. Poděkujeme za dary, kterých se nám již dostalo a stále dostává. Vdechneme do oltáře vlastní sílu. Tím jej probudíme a oživíme.

… při vydechování vzduchu z plic vyslovte nad předmětem „h-aá“; slabika znamená „dech života“ a také číslo čtyři, které je číslem znázorňujícím udržování se v rovnováze a harmonii.

 

 1. Ukončení rituálu a oběť: Na závěr řekneme „staniž se“.

„Když skončíte, před uhašením svíčky mějte na mysli, že její plamen se vrací na místo ve vašem vnitřním světle a okolní místnost ke své běžné světské činnosti. Posvěcenou vodu si pro příští užití schovejte do malé lahvičky nebo ji vezměte ven a vylijte na zem jako oběť Matce Zemi. Sůl by jí měla být také věnována.“

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022