Osvobození od lpění

Kniha Osvobození od lpění je záznamem promluv nedávno zesnulého dzogčhenového mistra Namkhai Norbua. K jejímu vydání nás popostrčil jeho žák Libor Malý. Proč? Protože věří, že umění nelpění je v současné době nesmírně cenné. A to nejen pro praktikující buddhisty, ale i pro naprosto běžného západního člověka. Tady jsou Liborovy důvody:

 

Čhögjal Namkhai Norbu

 

Jádrem knihy i celé nauky o odpoutání od lpění jsou čtyři hluboké verše:

 

1. Jste-li připoutáni k tomuto životu,
pak nejste praktikující;

2. jste-li připoutáni ke třem říším samsáry,
pak vám chybí odříkání;

3. jste-li připoutáni k vlastním zájmům,
pak vám chybí bódhičitta;

4. vyvstane-li připoutanost a konceptualizace,
pak vám chybí náhled.

 

Co ale ve skutečnosti říkají, co je skryto za těmi slovy? Pokud plně pochopíme a prožijeme jejich význam, dokonale se osvobodíme od jakýchkoliv omezení a tím dosáhneme osvícení. Není ale nutné mít takovouto ambici. Pochopením a aplikováním tohoto učení v běžném životě se paradoxně staneme skutečně svobodnými lidmi, vědomými rodiči, respektujícími občany či jen soucitnějšími bytostmi na planetě Zemi.

Umění nelpění, o kterém tato kniha pojednává, je něčím, co nám prostě může být velmi prakticky prospěšné. Tím, že ho budeme v sobě rozvíjet, totiž budeme rozvíjet i míru své schopnosti zůstat v klidu a otevření i těžkým situacím, a tím přispívat k praktickému řešení všech výzev, které před nás současná doba staví.

Čtyři verše čtenáře vyzývají k tomu, aby se učil nelpět na tom, co zná a čemu sám věří, na svých zájmech (byť by byly sebealtruističtější) ani na životě samotném – a dokonce ani na svých životech příštích.

Je to hluboké učení – shrnuté do čtyř jednoduchých vět. To, co skutečně říkají, ale není lehké pochopit, už možná i kvůli pojmům, jež ne všichni znají. Je to ale právě jejich plné pochopení a integrace do našeho běžného života, co nás osvobodí. V těch čtyřech větách je totiž obsažen popis cesty ke svobodě. A nejde o nějakou fiktivní světskou svobodu, ale o absolutní svobodu – tedy o stav, ve kterém není nikdo ničím nijak omezen.Autorem knihy je velký dzogčhenový mistr Čhögjal Namkhai Norbu. Dzogčhen je tajné tibetské buddhistické učení o samoosvobozování. Na Západ – a to přímo do srdce křesťanské civilizace, do Itálie – jej v padesátých letech minulého století přinesl právě Namkhai Norbu.

V Osvobození od lpění komentuje učení jiného tibetského mistra, zakladatele tibetské školy Sakja Sačhen Künga Ňingpa.

V první části knihy Namkhai Norbu nejprve předkládá jinou strukturu východního poznání, bez jejíhož pochopení se na popisovanou cestu ke svobodě nedá dost dobře vstoupit. Západní člověk je totiž příliš zapletený do mnoha dualistických konceptů. Víme přece, co je dobře a co je špatně, co se má a co se nemá. Dzogčhen ale říká: Vše je v pořádku. Toto učení vede přímo do podstaty mysli. Do podstaty všech jevů.

Kniha má dvě funkce – relativní a absolutní. Tou absolutní je ukázat čtenáři přímou cestu k osvícení. Její relativní funkcí je dovést čtenáře k pochopení toho, že naše životní nepohoda je způsobená naší připoutaností. A také nám ukazuje řešení:

Nelpěte na tom, co chcete. Prostě to pusťte. Osvobodí vás to. V relativním pojetí to nutně neznamená, že nemáme nic chtít. Jen to, že nebudeme-li se připoutávat k tomu, co chceme, budeme svobodnější.

 

Dzogčhenový symbol prvotního stavu.

 

Namkhai Norbu v knize nabízí i praktickou cestu k dosažení tohoto řešení, která je velmi dobře slučitelná s každodenním životem obyčejného západního člověka – tedy toho, který potřebuje chodit do práce, platit nájem nebo třeba vychovávat děti.

Osvobození od lpění vás asi nepřivede do meditačního ústraní, ale může vám pomoci integrovat do svého běžného života poznání a praxi, které vás začnou osvobozovat. Nejdůležitější praxí, kterou Namkhai Norbu učí, je vědomé bytí v okamžité přítomnosti.

Jak sám rád říkal, může to být velmi jednoduché – když krájíte cibuli a jste rozptýlení, můžete si uříznout kus prstu. Ale když jste vědomí a přítomní, vidíte, že je čas prst na cibuli posunout. A když tuto schopnost přivedete k dokonalosti a integrujete ji, jste osvícení. Nebo alespoň zdraví a bez problémů.

 

Text: Libor Malý

 

Libor Malý je dlouholetý praktikující Dzogčhenu. Podnikatel a zakladatel Hearth.net. V minulosti založil a úspěšně rozvíjel servery Jobs.cz a Prace.cz.

Dnes se již plně věnuje podpoře spirituálních komunit a podpoře filantropických projektů. V září 2013 Libor zorganizoval první (a zatím jediné) formální učení Jeho Svatosti 14. dalajlamy v Česku. Stál i za českým předáním transmise Dzogčhenu od Chögyal Namkhai Norbua.

 

Nakladatelství Maitrea děkuje

za podporu při vydání 

Osvobození od lpění

společnosti Adato Paradigma.

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

JAK USKUTEČNIT SVÉ SNY

Poznejte 12 tajemství imaginace.

Robert Moss

ABY POROD NEBOLEL

Videokurz, který vám pomůže porodit v klidu, v lásce a ve spolupráci. 

Lucie Groverová

POTĚŠENÍM
K SEBELÁSCE

Záznam webináře o tom, jak oživit svoji orgasmičnost.

Åsa Kullberg