Váš Rituál Řeky života byl dokončen.

Lotos se zápisem Vašeho záměru zakořenil v inspiračním Srdci. Váš záměr je ukotven v tom Vašem. My vám přejeme dostatek moudrosti, síly a odvahy, abyste jej mohli následovat.

Rituál rozvázání smluv a nové volby

Vědomě ukončuji a rozvazuji všechny smlouvy a sliby napříč časem a prostorem od počátku věků až do konce časů. Děkuji. Volím si novou svobodnou cestu v síle bohyně, přijímám odpovědnost za tuto sílu a přijímám ochranu a pomoc duchovních průvodců. Přijímám nový svobodný příběh napříč generacemi od počátku věků. Tato moje nová volba transformuje vědomí každé mé buňky a já se fyzicky stávám změnou, kterou toužím spatřit ve svém světě. Děkuji vám všem a v Boží jednotě ať je našim záměrům požehnáno.

Dokončený rituál

Rituály v Řece života

Již dokončené rituály

Kaminari

Žijem a mám plnohodnotný, harmonický, láskyplný život, pretkaný uvedomením, partnerskou láskou, úctou k sebe a druhým, v hojnosti, finančnej istote a v bezpečí.

11. den rituálu
445

Radost

Radost

17. den rituálu
257

Mít spokojené a šťastné partnerství

Chci být šťastná sama se sebou a vyrovnaná a do budoucna silný a stabilní partnerský vztah a rodinu.

24. den rituálu
204

Sebeláska

život s lehkostí

27. den rituálu
205

Svoboda a odvaha

Být sama sebou

28. den rituálu
211