Jak chutná lež

Jak se cítíte, když lžete? Terapeutka Lucie Vlasáková s námi sdílí několik jednoduchých sebepoznávacích cvičení, s jejichž pomocí můžeme bezpečně prozkoumat, jak naše tělo reaguje na pravdu a na lež.

 

 

Všechna pravda o nás, veškeré informace jsou uložené v těle. A tělo nelže. Schopnost cítit svoji pravou podstatu máme v genech zabudovanou od počátků věků. Je třeba si na ni jen rozpomenout a dostat se přes nánosy toho, co si o sobě myslíme. 

Chceme-li se naučit svoji pravdu cítit, v prvé řadě se potřebujeme naučit vnímat naše tělo a jeho signály. Tuto vnímavost můžeme velmi jednoduše procvičovat v běžném životě nebo při následujících cvičeních. Lze je provádět o samotě i ve dvojici.

1. cvičení: ANO a NE našeho těla

První cvičení je velmi jednoduché, ale věnujeme-li mu dostatek pozornosti, může nám mnoho prozradit. Navíc je skvělým východiskem pro druhé cvičení. 

Najděte si klidné místo, nalaďte se na své tělo a zeptejte se ho: Tělo, jaké je moje ANO?

Pak vnímejte odpověď. Jak vaše tělo reaguje? Co dělá vaše energie? Jak se přitom chová vaše mysl? Nespěchejte. Všímejte si i drobných signálů. Abyste dobře slyšeli, jak s vámi tělo komunikuje, je třeba se zpomalit až zastavit. 

Poté se svého těla zeptejte: Tělo, jaké je moje NE? 

A opět pozorujte, co se ve vašem těle děje. Vnímejte všechny impulzy – ať je to stažení, pocit tíhy, nebo odpojení – i to je zpráva, která má svůj význam.

 

2. cvičení: Pravda a lež

Toto cvičení můžete vyzkoušet sami, ale ideální je pro dva lidi, kteří se dohodnou, kdo se bude ptát a kdo bude odpovídat. (Role se pak mohou vystřídat.)  

V první části cvičení pokládá tazatel dotazovanému uzavřené otázky (takové, na které se dá odpovědět jen ano nebo ne).

Úkolem dotazovaného je odpovídat na všechny otázky ANO – a přitom věnovat pozornost tomu, jak se chová jeho tělo a mysl v situacích

-    kdy řekne ANO a bude cítit ANO (Máš rád zmrzlinu?)
-    kdy řekne ANO a bude cítit NE (Viděl jsi někdy UFO?)

Lucie Vlasáková v Maitree.

Ve druhé části cvičení odpovídá dotazovaný na tazatelovy otázky vždy NE a sleduje, jak se chová jeho tělo a mysl

-    když říká NE a cítí NE (Domluvíš se čínsky?)
-    když říká NE a cítí ANO (Udělals někdy chybu?)

Dotazovaný má šanci vnímat a prozkoumat, jak jeho tělo reaguje, když říká pravdu, a jak reaguje, když vyslovujete lež. Zajímavé je rovněž sledovat, co přitom dělá mysl.

Nakonec je možné přistoupit i ke třetí části cvičení, kdy dotazovaný odpovídá ANO/NE pravdivě – tedy v souladu s tím, jak odpověď pociťuje ve svém těle. A opět je dobré všímat si reakcí svého těla.

Pravda není vždy jen příjemná...

V případě, že říkáme pravdu, často cítíme lehkost. Říkáme-li lež, často cítíme tíhu. Mnohdy se ale stává, že říkáme-li pravdu, cítíme vztek. Pravdu totiž někdy nechceme vidět a cítit, protože bolí. Cesta do vlastní hloubky – tedy k pokladu naší podstaty, ale vede právě skrze toto „bahno“.

Pokud po letech začneme naslouchat vlastnímu tělu a jeho pravdě, mozek může reagovat odporem a strachem. Cítit pravdu může být nepříjemné. Pokud se ale naučíme ANO a NE našeho těla cítit, respektovat a sdělovat nahlas, ušetříme spoustu vlastní i cizí energie a vyhneme se mnoha vnitřním i vnějším konfliktům.

Jen si zkuste představit: Jaké by to bylo, kdyby každý žil svoji pravdu a byl sám sebou?

 

Text: Lucie Vlasáková

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022