Anti-partner

Proč se člověk nezastaví, když se noří do destruktivního vztahu? Zajímá-li vás odpověď, přečtěte si následující ukázku z knihy Probuzení lůna. Autoři tuto krátkou kapitolu nazvali Anti-partner. Najdete v ní i cvičení, které vám může pomoci, když se v takové situaci ocitnete.

 

Probuzení lůna

 

Proč se člověk nezastaví, když se noří do destruktivního vztahu? Už jste si někdy podobnou otázku pokládali? Cítíte se odmítaní, nemilovaní, nerespektovaní, bezmocní… Máte vztek, je vám smutno, trápíte se, žárlíte, ztrácíte sílu. Je to podobné, jako byste měli vztah s upírem. Váš protějšek vás přitahuje, ale platíte za to vlastní krví (respektive energií).  

Proč ale lidé vůbec vstupují do „upírských vztahů“? Autoři knihy Probuzení lůna Azra a Seren Bertrandovi nabízejí zajímavou odpověď. Podle nich to může být způsob, jak vyléčit stará zranění, vzít si zpět svou sílu a naplno se otevřít lásce. Tady jsou jejich slova:

Rarach

Na cestě probuzení lůna potkáváme anti-partnera (neboli raracha) často, ať již ve snech nebo v podobě osoby (muže či ženy), skrze niž tato energie pracuje. Je známým strážcem práce s lůnem, nepracuje právě laskavým způsobem a je nebezpečným a mocným učitelem ženského stínu − a vztahu s naší sexuální silou a svrchovaností.

Působí na obou stranách stínu: na straně bezmoci, sexuálního uzavření, studu, strachu a nízké sebehodnoty i na straně arogance, snahy o moc, manipulace, marnivosti a potřeby být zbožňován pro svou sexualitu a krásu.

Jeho přítomnost může být buď zcela ohrožující, nebo přitažlivě sexuální a svůdná, záleží na tom, jak si s vaším stínem hraje. Mnoho lidí si tuto energii splete s láskou. Největším podvodem raracha je, že dokáže zařídit, abychom po něm toužili nebo měli pocit, že ho milujeme či že nás miluje a ochraňuje on. 
 

Setkání zranění

Žena na své cestě probuzení lůna často svého anti-partnera potká. Je jím osoba, která dokonale rezonuje s jejími nejtemnějšími popřenými zraněními. Toto setkání vzájemných zranění může být tak přitažlivé a podmanivé, že to bude vypadat jako opravdová láska. Ve skutečnosti však bude ve hře rarach, který nás často bolestivě zasvětí do našeho stínu. Jedná se ovšem také o mocnou výzvu vzít si svou sílu zpět.

Pokud s ní dobře naložíme, může se stát katalyzátorem hluboké evoluce. Přisvojíme si osobní sílu a navrátíme se k lásce. Pokud ne, může to být velmi destruktivní proces.

 

Rarach si posvítí na stín našeho oddělení od čisté (sexuální) síly a opravdové sebelásky a rozvíří myriádu pocitů vyvolaných tímto oddělením. Jeho zvláštní sférou zájmu je práce s naší hlubokou touhou ztělesnit čistou, divokou, přitažlivou, erotickou, vyzývavou a odevzdanou sexualitu. Odhalí, kdy sexualitu používáme jako měnu, za niž směňujeme pozornost, obdiv a bezpečí.

Nebojte se ponořit... do sebe

Rarach je nadmíru vychytralý, v rukávu má spoustu triků. Čím více se ovšem noříme do těchto nepovolených a obávaných vod, abychom prozkoumali a ztělesnili svou hlubokou sílu, sexualitu, divokost a přitažlivost, tím menší moc nad námi má. Zrodíme skutečnou, nádhernou tvořivou sílu, která je silou Lásky, vytékající ryzí silou přímo ze Zdroje Lásky.

Jako archetyp a průvodce nám rarach pomáhá spatřit místa, kde skutečně sami sebe nemilujeme, a ukotvit naši sílu. Pracuje s následujícím trikem: navnadí nás na něco, co postrádáme a po čem toužíme. To „něco“ v nás ale po celou dobu existovalo a dávno to již máme.

Může nás také zavést do říší marnivosti a nahradí náš pocit být milováni pocitem být obdivováni. Tuto energii pak živí a věnuje jí pozornost. My po tomto archetypu toužíme nebo jsme jím ovlivněni. Je to odraz míst, kde ještě nepociťujeme svou pravou autentickou sílu.

Archetyp raracha se u žen může projevit v podobě manipulativní svůdnice, která chce a vyžaduje, aby byla „nejkrásnější ze všech“, a je v ní skryta zraněná emoce žárlivosti, zrozená ze strachu a nízké sebehodnoty.

 


Prozkoumejte své skutečné potřeby

Pocity, které nám rarach ukazuje, v sobě máme všichni. Pokud přijmeme žárlivost, stane se jedním z našich největších darů a učitelů. Když se vydáme po vlákně této emoce, objevíme své nejzraněnější místo, kde se cítíme nejistí, bezcenní, plni strachu, oškliví, nemilovaní a nepovšimnutí. Můžeme sem přinést balzám sebelásky, abychom tento oddělený fragment své duše, jenž zůstal lapen v bolesti, vyléčili.

Můžeme jen nevinně zkoumat svou potřebu pozornosti, marnivost a svůdnou stránku ženství, jež žadoní o sílu a potřebuje nalézt umělou základnu síly nad muži i ženami. Tím, že se s nimi láskyplně chytneme za ruce, se často začneme spojovat s úplně ztraceným malým děvčátkem nebo s teenagerem, kteří se cítí nemilovaní a nepovšimnutí.
 
Mají strach, že když budou sami sebou, zůstanou sami a bezmocní. My je však můžeme přivést zpět domů k lásce tak, aby mohli dozrát do skutečně milující, autentické, sexuálně silné ženy, jež prochází těmito stíny se soucitem.

 

Seren Bertrandová, Azra Bertrand: Probuzení lůna (Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

 

Spřátelte se se svou žárlivostí


Pokaždé, když budete cítit osten žárlivosti, je to výzva k tomu, abyste milovali sami sebe tak, jak jste, bez jakékoli potřeby cokoli měnit. Opravdová sebeláska nevzniká prostřednictvím triků a strategií, jak se cítit dobře, nýbrž tak, že se vzdáte potřeby cítit se dobře, a máte se rádi přesně takoví, jací jste.


1. Zavřete oči, položte si dlaně na lůno a zhluboka dýchejte. Vyvolejte si okamžik, kdy jste naposledy na někoho nebo něco žárlili.

2. Dovolte svému srdci, aby se tomuto pocitu žárlivosti otevřelo, nesuďte jej a nesnažte se jej odstrčit. Dovolte svému vnitřnímu dítěti procítit, jak se bojí, že není hodno lásky, a zeptejte se ho, jakou lásku od vás nyní potřebuje.

3. Dovolte si pocítit, po čem toužíte, co cítíte, že vám chybí. Objevíte, že ve vás žije i tento drahokam.

 

 

 

 

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022