2020: Rok zásadní transformace

„Rok 2020 by pro nás neměl být zásadním překvapením, protože v něm pouze kulminují děje, které probíhaly již celou řadu let. Letošní rok je pouze zlomový bod,“ říká filozofka Tatjana Micić, která se zabývá astrologickou psychologií a duchovní astrologií. V rozhovoru mluví také o tom, jaký průběh letošního roku ještě můžeme očekávat a co přinese rok 2021. „Tedy pokud ten letošní zvládneme,“ doplňuje a směje se.

 

Když jsme si na začátku letošního ledna v rozhovoru s Tatjanou Micić četli, že nás čeká výjimečně významný transformační rok, ještě jsme si moc nedovedli představit, jak bude taková výjimečnost vypadat v praxi. Teď se blíží květen a události uplynulých měsíců naše chápání výjimečnosti podstatně prohloubily. Tatjany jsme se proto na rok 2020 zeptali znovu. Tady jsou její odpovědi.
 

Je něco, co by nám mohlo pomoci pochopit význam událostí letošního roku? Můžeme třeba v historii najít nějaké podobně významné období?

Rok 2020 je v dějinách lidstva absolutně jedinečný rok. V minulosti těžko najdeme situaci, k níž bychom mohli současný stav přirovnat.  Krizí podobného typu byl například pád Západořímské říše. Tomu předcházela i jakási atmosféra dekadence, kterou můžeme v západní civilizaci vnímat i dnes.

Naše společnost si přestala uvědomovat význam tradičních hodnot. Na jejím vrcholu se ocitají lidé bez svědomí, kteří jsou sobečtí, drzí a nezodpovědní. Hlavními hodnotami jsou pro ně moc a peníze. A my to vnímáme jako normu, ale normální to není. A v minulosti takový stav doprovázel právě období zániků civilizací. 
 

Znamená to, že můžeme očekávat podobný příběh?

V našem příběhu hrají významnou roli moderní technologie. Ty mohou vše, co se děje, ještě výrazně umocnit. Lidé, kteří jsou u moci, k nim mají přístup. Celá západní civilizace je díky nim mnohem lépe kontrolovatelná. 
 

Mluvíš o západní civilizaci – jak je na tom zbytek světa?

Například Asie teď naopak rozkvétá, hlavně ta její část, která není v moci představitelů západního dekadentního proudu. Dlouho jsme žili v unipolárním světě. Ale rok 2020 přináší konec tohoto nastavení. Problém je, že západní vůdci se nechtějí vzdát svých pozic. Za normálních okolností by prostě přirozeně ztroskotali a o svou moc přišli. Jenže dnes mají v rukách moderní technologie – a to může klasický průběh této dějinné fáze proměnit. Ale samozřejmě nevíme, kam to může vést.
 

Lidé naposledy hromadně očekávali konec světa v roce 2012. O zásadní a dlouhodobé energetické změně, která se týká celé planety, se mluví i v souvislosti s letošním rokem. Vstupujeme teď skutečně do výrazně jiných energií?

Podle mayského kalendáře se měla Země v roce 2012 naladit na jinou frekvenci. Jeden systém měl skončit a měl být nahrazen jiným. I indická astrologie hovoří o cyklech, ale jinak… Cykly, o které jde, jsou však velmi dlouhé. Trvají tisíciletí, takže bych řekla, že pár let nehraje roli. Různé astrologické směry ty cykly počítají různě, ale zdá se, že se všechny shodují na tom, že teď žijeme v době, kdy se děje velká transformace.

Západní astrologie například hovoří o vstupu do věku Vodnáře. Toto období na Západě poprvé popsal Carl Gustav Jung, který o něm mluvil jako o přicházejícím dvoutisíciletém cyklu.

 

„Aktuálně jsou ve světě aktivní velmi silné destruktivní a sebedestruktivní programy. Stačí se podívat na to, co děláme s přírodou. Znečišťování vod. Vyčerpávání země. Ničení lidí a zvířat.“


Co od toho nového cyklu můžeme čekat?

Změní se paradigma. Změní se politický, ekonomický, ale i hodnotový systém – a to v celém světě. V roce 2020 vstupuje Saturn do znamení Vodnáře. Poprvé po třiceti letech se tam ocitl letos v březnu. Takže se „vodnářská energie“ zintenzivňuje a my ji můžeme lépe pozorovat. Pokud můžeme mluvit o věku Vodnáře… pak je pro toto období klíčový vývoj kolektivního ducha. A řekla bych, že to, co se v březnu a dubnu dělo, nám poměrně jasně ukázalo, co ten kolektivní duch obnáší. Mnohem více jsme si mohli uvědomit naši propojenost. To, že jsme součástí většího celku. Díky viru jsme najednou velmi jasně viděli, že si potřebujeme vzájemně pomáhat.

Nevím, jestli jsme skutečně ve věku Vodnáře, ale jsou indicie, které to naznačují. Podle nich končí věk Ryb – tedy období, pro které bylo klíčové křesťanství. Archetyp Ryb dominoval minimálně v Západní civilizaci na kolektivní úrovni někdy od počátku křesťanství do dnešní doby. Klíčový byl pro něj duchovní rozměr a pojem oběti. A na pozadí jeho vývoje stál jeho protiklad – velmi materialistické znamení Panny. Kolektivní Vodnář se vyvíjí rovněž v dialogu se svým protikladem – tedy se znamením Lva. A to přináší velmi individualistickou a kreativní energii. 
 

Dá se nějak odhadovat, co nás může letos ještě potkat?

Nejdříve je třeba říct, že rok 2020 by pro nás neměl být zásadním překvapením, protože v něm pouze kulminují děje, které probíhaly již celou řadu let. Letošní rok je pouze zlomový bod. Vyostření procesů, ke kterým došlo v lednu a v březnu, se budou v průběhu letošního roku ještě v nějaké formě opakovat. Třeba konjunkce Jupitera a Pluta, která se odehrála teď na konci března, se zopakuje ještě v červnu a v listopadu. Saturn se potkal s Plutem v lednu a na podzim si budou zase velmi blízko. 

Doufám, že léto by mohlo být klidnější. V červnu dojde k zatmění Slunce i Luny a k další konjunkci Jupitera a Pluta, takže můžeme čekat další vyvrcholení situace. Ale červenec a srpen by mohly být trošku klidnější měsíce. 
V září, v říjnu a v listopadu bude retrográdní Mars v kontaktu s planetami v Kozorohu – v tomto období bude transformační proces opět kulminovat. 

Ale vůbec nemůžu říct, jaké formy tyto energie stvoří – jestli to budou opět vlny pandemie, nebo něco jiného. Astrologie nedokáže předpovědět, co se bude dít, dokáže hovořit jen o smyslu konstelací a tranzitů.

 

„Už nejsme děti a tak nemůžeme čekat, že se o nás někdo postará. Potřebujeme si uvědomit, že nejsme pouhé oběti událostí, ale že odpovědnost za to, co se nám děje, držíme ve svých rukách.“

 

A jak bys tedy popsala smysl letošních konstelací?

Totální transformace nejvyšších vládnoucích světových struktur a politického a ekonomického systému a naprostá změna hodnot. To, co jsme doteď považovali za důležité, pro nás najednou důležité nebude. A naopak si začneme uvědomovat význam jiných věcí. Bude jasnější, co skutečně potřebujeme a co ne.
 

Jak jsou podle tebe na tuto transformaci připravení konkrétně Češi?

Jsem překvapená tím, jak mnoho lidí tady chápe, že se skutečně ocitáme v bodu zlomu. Tito lidé jsou ochotni na sobě pracovat, učit se reagovat na změnu, která se děje. Ale mnozí lidé tady vůbec nechápou, o co jde. Řekla bych, že je to tak půl na půl.
 

Jak se na tu změnu připravuješ ty sama?

Já se vůbec nepřipravuju. Já životem pluju. Celý můj život, snad kromě dětství, je výjimečný stav. Nic neočekávám. To, co se děje mě velmi znepokojuje, ale co můžu dělat? Jen se snažím být zodpovědná a vědomá bytost. Pomáhat druhým a starat se o sebe, o své blízké i o svět, ve kterém žiju, nejlíp jak to jde. To je všechno. Tohle dává smysl mně, ale jak to mají ostatní to nevím. Tohle je hodně individuální.
 

Myslíš, že tím, co se ještě bude dít, dokážeme projít ve zdraví?

Doufám, že se lidé přetransformují, ale je jasné, že aktuálně jsou ve světě aktivní velmi silné destruktivní a sebedestruktivní programy. Stačí se podívat na to, co děláme s přírodou. Znečišťování vod. Vyčerpávání země. Ničení lidí a zvířat. Velké množství lidí v západní civilizaci žije otrockým způsobem života. Většinu času stráví vyděláváním peněz, které potřebují k přežití. Například někteří moji klienti v Americe mi říkají, že mají čas na konzultaci pouze v neděli ráno. Jindy totiž pracují. Od rána do večera – a to je sebezničující systém.

Takový systém je absolutně neudržitelný. Je nelidský. A teď je v krizi. Ale řekla bych, že v Česku to lidé zas tolik necítí, protože prošli trochu jiným historickým vývojem. Západní civilizace se ocitla na počátku hluboké krize, v níž se nyní nachází, na konci osmdesátých let minulého století. Ale přesně v té době došlo v Česku k velkému uvolnění, lidem tady začalo být lépe, takže celou situaci vnímají trochu jinak.


 

„Rok 2021 není klidný rok, ale nebude tak bouřlivý jako je 2020. Nebude se dít to, co se děje teď – zvlášť za předpokladu, že k tomu, co teď potřebujeme zvládnout, přistoupíme zodpovědně.“

 

Co můžeme očekávat v závěru roku 2020 a co od roku 2021?

V prosinci, potom, co všechno přežijeme, dojde k setkání Saturnu a Jupiteru – a ukáže se, kam jsme se dopracovali. Prosinec a leden příštího roku nám ukážou výsledky bouřlivých časů, kterými teď procházíme. Ona totiž konjunkce Saturnu a Jupiteru vždycky znamená konec starého období a začátek nového.

Rok 2021 je pak už rokem většího klidu. V žádném případě to není klidný rok, ale nebude tak bouřlivý jako je 2020. Nebude se dít to, co se děje teď – zvlášť za předpokladu, že k tomu, co teď potřebujeme zvládnout, přistoupíme zodpovědně. To znamená, že jako kolektiv pochopíme, že už nejsme děti a tak nemůžeme čekat, že se o nás někdo postará. Potřebujeme si uvědomit, že nejsme pouhé oběti událostí, ale že odpovědnost za to, co se nám děje, držíme ve svých rukách. A charakter roku 2021 bude hodně záviset právě na tom, jestli se letos zachováme zodpovědně.
 

 

Petra Dombrovská

 

 

Víte, jak byste chtěli žít v roce 2021?

Zkuste své představy formulovat do záměru a začněte pracovat na jeho realizaci. 

Můžete to udělat s podporou Rituálu Řeky života.

Maitrea vám přeje hodně štěstí :)